Nieuw! Automatisering van uw snelloopdeur met Scanprotect

Een snelloopdeur biedt standaard al diverse voordelen die bijdragen aan ongehinderde logistieke processen, beveiliging en reductie van warmteverlies. Met het recent ontwikkelde Scanprotect worden hier nog een aantal dimensies aan toegevoegd, letterlijk en figuurlijk.

Open wanneer het open moet zijn

Scanprotect bestaat in de basis uit een 3D lasertechniek die in staat is om personen van rijdende voertuigen te onderscheiden of zelfs weet of een persoon ook goederen bij zich heeft. Alles is er op gericht om de deur alleen dan te openen wanneer dat ook echt nodig is.

Minimaal energieverlies, maximale veiligheid

De fysieke installatie is eenvoudig en het programmeren van de Scanprotect is een intuïtief proces. Zo kunt u met behulp van laserpunten op de vloer aangeven wat het detectiegebied moet zijn, en ook of er sprake is van een bepaald rangeergebied. Dit laatste zorgt er voor dat u door het detectiegebied kunt manoeuvreren zonder dat de deur open gaat. Ook deze voorziening zorgt er voor dat er sprake is van maximale energiebesparing. De deur zal immers nooit ten onrechte open gaan.

Indrukwekkende specificaties

De Scanprotect heeft een montagehoogte van maar liefst 6 meter. De diepte van het detectiegebied is de montagehoogte x 1,2 meter. De breedte van het detectiegebied is de montagehoogte x 1,0 meter. Sneeuw op het detectiegebied vormt geen belemmering.

Scanprotect Automatisering van uw snelloopdeur